Jeugdcommissie

De jeugdcommissie zorgt voor:

- Het samenstellen van de teams in overleg met trainers en jeugdleiders.
- Leiding geven aan en periodiek overleg (3-maandelijks) voeren met trainers.
- Tweemaal per jaar voeren van gesprekken met jeugdleiders.
- Onderhouden en ontwikkelen van technisch beleid.
- Bepalen welke klasse het beste bij de verschillende teams passen.

Tevens woont de voorzitter van de jeugdcommissie de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij om aansluiting tussen jeugd en senioren te waarborgen en besluitvorming voor zowel jeugd als senioren te vergemakkelijken.