Wedstrijdzaken

 

Informatie over wedstrijden

Heb je een vraag over een wedstrijd dan kun je deze stellen aan de contactpersoon van het team.

Wedstrijd verzetten

Het verzetten van een wedstrijd en het informeren van de zalencomplexen behoren o.a. tot het takenpakket van de contactpersoon wedstrijdzaken. Dat is Renate Waanders telefoonnummer 065598246.

Protocol wedstrijd verzetten

Voor het verzetten van een wedstrijd is een protocol opgesteld, zodat het verzetten op een goede manier gebeurt. We verzoeken degenen die een wedstrijd moeten verzetten dit protocol te volgen.

Download het protocol