Activiteiten

P.R. & Activiteitencommissie

Teneinde de binding van leden en gemeenschap in algemene zin met DSC te versterken worden er tijdens het seizoen diverse activiteiten georganiseerd door de daartoe opgerichte P.R. en Activiteitencommissie, zoals:
– Sinterklaasmiddag voor de jongste jeugd
– Handbalkamp
– Diverse sponsoracties

Contact
U kunt contact met ons opnemen via: pr.dschandbal@gmail.com