Corona maatregelen

CORONAMAATREGELEN BINNENSEIZOEN 2020-2021 HANDBAL

ALGEMEEN

Volg de maatregelen op van het RIVM

* Bij klachten blijf je thuis en laat je testen

* Bij koorts en/of benauwdheid van huisgenoten blijf je thuis

* Vermijd drukte

* schud geen handen

* Op vakantie geweest naar een oranje/rood gebied, dan is het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Dit houdt in ook niet te komen handballen in die periode!

  • Ontsmet je handen bij binnenkomst en vertrek.
  • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
  • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.

Informatie voor de bezoekende vereniging:

Volg de aanwijzigingen op locatie.

Publiek

Thuispubliek: Alleen de mensen uit het directe huishouden van de op dat moment spelende leden zijn toegestaan.

Uitpubliek: alleen de chauffeurs van de bezoekers tot max van 5

Kleedkamer

JEUGD:

Bij jeugdwedstrijden is er een kleedkamer beschikbaar voor de thuisspelende én bezoekende partij. Bij jeugd geen maximum aantal per kleedkamer.

SENIOREN:
Bij seniorwedstrijden is er een kleedkamer beschikbaar voor de thuisspelende partij en afhankelijk van drukte in de sporthal ook voor de bezoekende partij.

Voor de bezoekende partij senioren dus wel intentie, maar geen garantie.

Kleedkamer senioren max 8 personen per kleedkamer.

Douchen

JEUGD:

Bij jeugdwedstrijden is douchen toegestaan en geen beperkingen.

SENIOREN:

Bij seniorwedstrijden is douchen toegestaan voor de thuisspelende partij (Max 4 personen)

Voor de bezoekende partij senioren; indien kleedkamer beschikbaar, dan ook mogelijkheid tot douchen. (Max 4 personen)

AANVULLENDE INFORMATIE

1,5 meter regel:

Kinderen t/m 12 jaar:

Onderling geen 1,5 meter afstand nodig en ook niet tot andere leeftijdscategorieën.

Kinderen 13 t/m 17 jaar:

Onderling geen 1,5 meter afstand nodig, maar wel tot 18 jarigen en ouder.

18 jaar en ouder (senioren);

Dienen de 1,5 meter regel te handhaven met uitzondering van het sportmoment zelf (training/wedstrijd) en niet tot kinderen t/m 12 jaar

Desinfectie:

Op locatie is desinfectans aanwezig om handen én bal te desinfecteren.

BLIJF DIT OOK TOEPASSEN. Voorafgaande aan wedstrijd én training!!!

Vervoer:

Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto dragen reizigers van 13 jaar en ouder een mondkapje.

Tip! Plan genoeg auto’s in, zodat je ook niet te volle auto’s hebt.

Kleedkamers:

Bij trainingen en thuiswedstrijden:

Voor jeugd geen beperkingen. Let wel op met aantal volwassen personen in de kleedkamer, dit beperken tot mimimum.

Voor senioren geldt er een maximum:

In het Hof van Salland max 8 personen per kleedkamer en bij douchen max 2 personen.

In Keizerslanden max 8 personen per kleedkamer en bij douchen max van 4 personen.

Bij uitwedstrijden:

Zeer diverse afspraken, voor zowel jeugd als senioren. Soms geen kleedkamer voor uitspelende teams of wel kleedkamer, maar niet douchen.

Publiek:

Beperkt toegestaan, mits geen geforceerd stemgebruik en met in achtneming van de 1,5 meter regel.

Bij thuiswedstrijden van jeugd en senioren:

Alleen de mensen uit het directe huishouden van de op dat moment spelende leden zijn toegestaan.

Bij uitwedstrijden:

De voor ons omliggende verenigingen hebben nagenoeg allemaal aangegeven ruimte te hebben voor max 5 chauffeurs.

Wedstrijd:

Bij jeugd én senioren:

Er vindt geen helftwissel plaats. Je blijft dus aan dezelfde kant verdedigen en wisselen, zodat tussentijds desinfecteren niet nodig is.

Warming up:

Bij senioren dient bij de warming up zoveel mogelijk de 1,5 meter maatregel gehanteerd te worden. Dit is niet in alle sporthallen even makkelijk realiseerbaar. Bij sommige tegenstanders zit er genoeg ruimte tussen de wedstrijden gepland, zodat je nog in de zaal kan warmlopen.

Bij Keizerslanden heeft sportbedrijf Deventer aangegeven dat het gebruik van de gang om in te lopen akkoord is. Probeer hierbij uiteraard wel om de 1,5 meter aan te houden.

Wisselbank:

Bij senioren dient op de wisselbank zoveel mogelijk de 1,5 meter maatregel gehanteerd te worden.

Aanvang wedstrijd:

Na overleg met de omliggende verenigingen is er het volgende afgesproken:

Jeugdteams; wel begroeting, geen yell

Seniorenteams; geen begroeting, geen yell

Er worden geen handen geschud. Beide teamverantwoordelijken (aanvoerders of coaches) melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

Tijdens wedstrijd:

Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt, zoals bij het vieren van een overwinningsmoment (vermijd de high five)

Trainers/coaches:

Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport

Trainers/coaches hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar

Scheidsrechters:

Schud geen handen

Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers

Materialen:

Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen.

Gezamenlijk gebruik maken van bidons is nu niet toegestaan. Iedere sporter neemt indien behoefte zelf een eigen bidon mee.

Kantine sportlocatie:

* Volg altijd aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie

Ventilatie:

Informatie vanuit sportbedrijf Deventer

Daar waar gymzalen ingeregeld kunnen worden via een gebouwbeheersysteem wordt de ventilatie op 100% buitenlucht gezet. Alle gymzalen en sporthallen zijn bezocht door een installateur, en per gymzaal is  bekeken welke technische mogelijkheden daar zijn, en daar waar mogelijk is de installatie op 100% buitenlucht inblaas gezet. In onze sporthallen is dat allemaal via het gebouwbeheersysteem ingeregeld en op 100 % buitenlucht gezet. Daarnaast adviseren wij om tijdens het sporten ramen en/of nooddeuren zoveel mogelijk open te zetten.